Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Hieronder kom je meer te weten over onze privacy verklaring en cookiebeleid

AVG-Beleid

Dit AVG-beleid beschrijft hoe wij, als studievereniging, persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en delen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. We streven ernaar om de privacy van onze leden te beschermen en transparant te zijn over de manier waarop we de persoonsgegevens verwerken.

Verzamelde Persoonsgegevens

Voor schriftelijke & digitale communicatie:

  • Naam,
  • Adres,
  • Email-adres,
  • Telefoonnummer,
  • Discord-gebruikersnaam.

Om te cotroleren of een lid deel uitmaakt van de HBO-ICT studie aan de CHE:

  • Startjaar van de studie,
  • Naam.

En daarnaast verzamelen we de geboortedatum om te kijken of een lid 18+ is, en wanneer wij hen kunnen feliciteren.

Delen met Derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden zonder expliciete schriftelijke of digitale toestemming van de betrokkenen, tenzij dit wettelijk vereist is.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Indien we andere gegevens verzamelen, vragen we bij elke activiteit opnieuw om toestemming om deze gegevens te mogen bewaren. De gegevens worden binnen één week na de activiteit vernietigd.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om vergeten te worden. Als je wilt dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen, neem dan contact met ons op en we zullen je gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze te behouden.

Foto's en Sociale media

Bij evenementen vragen we aan de leden of zij bezwaar hebben tegen het maken van foto's. We maken onderscheid tussen foto's die intern worden gebruikt en foto's die worden gebruikt voor promotiedoeleinden op sociale media of posters. We respecteren de privacy voorkeuren van onze leden en zullen alleen foto's publiceren waarvoor expliciete toestemming is verkregen.

Contact

Als je vragen hebt over ons AVG-beleid of als je gebruik wilt maken van je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via svnull@che.nl, of via ons telefoonnummer , 06 23540641

Wijzigingen in het Privacybeleid

S.v. NULL behoudt zich het recht om op elk moment, met voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties door te voeren aan de algemene voorwaarden, op het moment dat dit nodig geacht wordt. Er zal over elke wijziging een stemming worden gehouden in de Algemene Ledenvergadering.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van een eenvoudige vorm van cookies voor het onthouden van de inlogstatus op de ledenpagina, zodat je niet telkens opnieuw hoeft in te loggen. Voor overige doeleinden maken we geen gebruik van cookies.

Laatst bijgewerkt: 08-10-2023