Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Hieronder kom je meer te weten over onze privacy verklaring en cookiebeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij, als studievereniging, persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en delen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. We streven ernaar om de privacy van onze leden te beschermen en transparant te zijn over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken.

Verzamelde Persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens voor specifieke doeleinden:

  • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en Discord-gebruikersnaam: Deze gegevens worden gebruikt voor schriftelijke en digitale communicatie met onze leden.
  • Geboortedatum: We verzamelen de geboortedatum om onze leden te kunnen feliciteren.
  • Studentnummer en studiejaar: Deze gegevens worden gebruikt om te controleren of een lid een student is aan de CHE (Christelijke Hogeschool Ede).
Delen met Derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden zonder expliciete schriftelijke of digitale toestemming van de betrokkenen, tenzij dit wettelijk vereist is.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Indien we andere gegevens verzamelen, vragen we bij elke activiteit opnieuw om toestemming om deze gegevens te mogen bewaren. De gegevens worden binnen één week na de activiteit vernietigd.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om vergeten te worden. Als je wilt dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen, neem dan contact met ons op en we zullen je gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze te behouden.

Foto's en Social Media

Bij evenementen vragen we aan de leden of zij bezwaar hebben tegen het maken van foto's. We maken onderscheid tussen foto's die intern worden gebruikt en foto's die worden gebruikt voor promotiedoeleinden op sociale media of posters. We respecteren de privacyvoorkeuren van onze leden en zullen alleen foto's publiceren waarvoor expliciete toestemming is verkregen.

Contact

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of als je gebruik wilt maken van je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via [contactgegevens].

Wijzigingen in het Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst en de datum van de laatste wijziging zal worden bijgewerkt.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van een eenvoudige vorm van cookies voor het onthouden van de inlogstatus op de ledenpagina, zodat je niet telkens opnieuw hoeft in te loggen. Voor overige doeleinden maken we geen gebruik van cookies.

Laatst bijgewerkt: 28/08/2023