Blokborrel

Blokborrel 3

Een gezellige afsluiter van blok 3!

Blokborrel 3

Een gezellige afsluiter voor het blok! Kom je ook?

Hierover maken we op een later moment meer details beschikbaar.