Blokborrel

Blokborrel 2

Een gezellige afsluiter van blok 2!

Blokborrel 2

Een gezellige afsluiter voor het blok! Kom je ook?

Hierover maken we op een later moment meer details beschikbaar.