Power Platform

4PS Power Platform

Een leuke workshop over het Power Platform!

4PS Power Platform

Een workshop van onze partner 4PS over het versatiele Power Platform van Microsoft!
Hierover maken we op een later moment meer details beschikbaar.